It's a boy!

Linked Open Data: moltar Linked Open Data fir iol, Coiste Téarmaíocht, Foras na Gaeilge, Eanáir 2013. Tá muid ag déanamh ar an réabhlóid meán agus daonnachtaí. Is í an teicneolaíocht taobh thiar de don chuid is mó ná Linked Open Data. Tá téarma ar … [Read more...]

Dé Domhnaigh: Ceardlanna 1. Linked Data 2. Europeana

Leis an ghrian ag scalladh agus é ag dul ar 28 ℃, thosaigh an cheardlann amach maidin Dé Domhnaigh le, Linked Data for Digital Libraries. Chur Nuno Lopes as DERI agus DRI, Jodi Schneider as an DRI freisin agus Uldis Bojars, Leabharlann Náisiúnta na … [Read more...]

Forbairt agus taighde ICM/Ard-Media ar fáil anois don phobal

Tá ICM/ Ard-Media ag feidhmiú mar áisíneacht fhorbartha agus taighde i gcartlannaíocht meán (cur síos níos mion ar fáil ar http://ard.ie). Tá deis againn anois an obair atá cruthaithe idir an dá linn a chur ar fáil. Go hachomair: X-Bealach cur síos … [Read more...]

Go Málta linn

Tá muid i Valletta, Málta le haghaidh an Chomhdháil Idirnáisiúnta TPDL, http://www.tpdl2013.info, 22–26 Meán Fómhair, 2013. Ar bharr an liosta suime ná an cheardlann ar Linked Data for Digital Libraries agus Mapping cross-domain metadata to the … [Read more...]

Súil siar: DIVERSE 2012

Caithfear súil siar sa bpostáil seo ar chomhdháil a freastalaíodh ar anuraidh–DIVERSE 2012, Leuven, An Bheilg. High quality content from high quality educators: implementing an iTunes U site and tackling specific access issues. Marcus Ó … [Read more...]

Ceimic Chistine: ar fáil anois ar iTunes U

Ceimic Chistine ar iTunes U

  Ar fáil ag https://itunes.apple.com/ie/itunes-u/ceimic-chistine/id718278570?mt=10 nó nascleanaigh go dtí an iTunes Store –> iTunes U –> iTunes U (K-12) –> "COGG An Chomhairle..." Tá an bailiúchán seo faoi mar chuid de mhórbhailiúchán … [Read more...]

Ceardlann APARSEN, BÁC, 4-5 Meitheamh

Reáchtáladh ceardlann APARSEN ‘Trust and Digital Preservation' in mBaile Átha Cliath an tseachtain seo caite. D’óstáil Acadamh Ríoga na hÉireann an cheardlann. Bhí beirt bhall d’ICM Ard-Media i láthair ag an gceardlann seo. Tá tábhacht ar leith do … [Read more...]

Inneall cuardaigh tras-teanga, Gàidhlig agus Gaeilge, ar fáil anois

Tá cód cuardaithe tras-teanga (Gaeilge na hÉireann) ar fáil anois ar Ard-Media, http://ard.ie/cartlann/xbealach_code_glagle.pdf. Beidh tuilleadh le léamh ar an gcód féin go gairid sa bpáipéar, “Inneall Cuardaigh Parsála X-Bealach do Ghaeilge na … [Read more...]

An buachaill…ar lean

Mar a rinneadh cur síos ar sa bpostáil dheireanach, It’s a boy!, tá sé curtha in iúl dúinn gurbh linked open data            sonraí mpl nasctha saor-rochtana an téarma nua oifigiúil ar linked open data. Má tá spéis agat i gcéard a chiallaíonn linked … [Read more...]