It's a boy!

Linked Open Data: moltar Linked Open Data fir iol, Coiste Téarmaíocht, Foras na Gaeilge, Eanáir 2013.

Tá muid ag déanamh ar an réabhlóid meán agus daonnachtaí. Is í an teicneolaíocht taobh thiar de don chuid is mó ná Linked Open Data. Tá téarma ar leith in easnamh do Ard Media. Ceann cineál tábhachtach os rud é go bhfuil muid ag obair leis an gcoincheap inár tairseach nua meán. Mar sin go raibh maith agaibh, An Coiste Téarmaíochta ag Foras na Gaeilge atá théis an téarma a chur le corpas na Gaeilge. Ní fios fós cén cruth críochnaitheach a bheidh ar ach go bhfuil sé firinscineach agus iolra!

 

Dé Domhnaigh: Ceardlanna 1. Linked Data 2. Europeana

Leis an ghrian ag scalladh agus é ag dul ar 28 ℃, thosaigh an cheardlann amach maidin Dé Domhnaigh le, Linked Data for Digital Libraries. Chur Nuno Lopes as DERI agus DRI, Jodi Schneider as an DRI freisin agus Uldis Bojars, Leabharlann Náisiúnta na Laitvia an seisiún i láthair.

An amharc ar Valletta ón bhfarraige, ag féachaint isteach ar cheantar Bharrakka.
An amharc ar Valletta ón bhfarraige, ag féachaint isteach ar cheantar Bharrakka.

Bhí an láthair bunúsach ach cuimsitheach dóibh siúd a bhfuil cur amach orthu ar an ngréasán séimeantaic cheana, ar ndóigh. Tuilleadh ar choincheapanna RDF agus Google Refine sa gcéad post eile).

Líon baoill de chuid Ard Media ag na ceardlanna: beirt. Tá ICM ag plé le Tairseach Digiteach na hEorpa ó 2009 agus tá ár gcainéal craolta agus ilmheáin ar Europeana ó 2010 i leith. Mar sin féin, tá Ard Media ag fás agus mar sin chuaigh 2/3 den bhfoireann (arís, beirt againn!) chomh fada le Málta le bheith i láthair ag na ceardlanna.

Mhol eagarthóirí na ceardlainne an liosta léitheoireachta a leanas. Ba é Linked Data le Bizer agus Heath, mo chéad buntéacs cuimsitheach ar an ábhar agus mholfainn é do aon duine ar mian leo plé le ábhar caomhnaithe cartlainne nó le sonraí nasctha.

Tim Berners-Lee’s Linked Data principles
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData

Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space by Tom Heath & Christian Bizer, especially Chapters 1 to 3
http://linkeddatabook.com/editions/1.0/

DBpedia as an example Linked Data source
http://wiki.dbpedia.org/About

Foinse eile a mholfainn féin leis an liosta thuas ná:

Publishing and Using Cultural Heritage Data on the Semantic Web, Eero Hyvönen. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theories and Technology. Series Eds: James Hendler and Ying Ding.

Trathnóna, d’fhreastal muid ar Mapping cross-domain metadata to the Europeana Data Model (EDM) le baoill foirne Europeana, Tairseach Digiteach na hEorpa. B’in iad Valentine Charles, Steffen Hennicke agus Vassilis Tzouvaras.

Marcus Ó Conaire, ICM Ard-Media.
Marcus Ó Conaire, ICM Ard-Media.

Má tá aon bhaint agat le Europenana nó i gcúrsaí cartlannaíochta (nó de mhian agat), tá an cur i láthair seo de rigeur má tá sé de sheans agat freastal air. Is ann a gheobhfar tuiscint ó thriúr/ceathrar de na saineolaithe is lárnaí sa togra Europeana.

Seo liosta léitheoireachta a moladh leis an gceardann seo; ar bharr mo rogha pearsanta ná an EDM Primer.

EDM Primer

EDM case studies

DM2E EDM profile

 

Forbairt agus taighde ICM/Ard-Media ar fáil anois don phobal

Tá ICM/ Ard-Media ag feidhmiú mar áisíneacht fhorbartha agus taighde i gcartlannaíocht meán (cur síos níos mion ar fáil ar http://ard.ie).

Tá deis againn anois an obair atá cruthaithe idir an dá linn a chur ar fáil.

Go hachomair:

X-Bealach

cur síos ar an togra dar teideal céanna a chomhlánaigh ICM Ard-Media le cabhair ó Fhoras na Gaeilge. Pléitear an togra cartlannaíochta, go sonrúil i dtimpeallacht sonraí nasctha saor-rochtana (linked open data).

Tuairisc Chinn Bhliana ar iTunes U-COGG

I 2012 bhain An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta i gcomhar le hInniúlacht Cartlainne Meán agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, gradam náisiúnta Ríomh-rialtais amach, http://blog.ard.ie/gradaim-riomh-rialtais-na-heireann. Cuirtear an tuairisc ar an obair a cuireadh leis an togra chun é a thabhairt go dtí an staid seo sa tuairisc chinn bhliana chuig COGG. Tá súil againn an tuairisc, “Iniúchadh ar Fhéidearthachtaí agus Cur Chuige Bunaithe iTunes U,” a foilsíodh in Eanáir 2010 a chur ar fáil go gairid. Is as seo a d’eascair an togra agus cainéal iTunes U.

 Comhtheagmháil Aircíve Gàidhlig agus Gaeilge (CAGG)

Cruthaíodh inneall cuardaigh teanga-lárnaithe i 2010 chun ábhar meáin i dteanga na Gaeilge agus Gàidhlig a chuardach níos éifeachtaí. Cuireadh i gcrích go rathúil an togra seo agus tá sé mar chuid lárnach den ardán ilmheáin http://ard.ie. Seo cur síos ar an dúshlán agus a réiteach.

Ón aricív…2007

Ag breathnú siar ar 2007, bhí cúrsaí cartlannaíochta domhanda ag staid an-difriúil ag a bhfuil sé anois. Ag an bpointe siúd, scríobhadh doiciméid ar na deacrachtaí a bhaineann le hionchuardaíocht ábhair cartlainne Gaeilge. Cén fáth an mbeadh ábhar Gaeilge níos deacra a chuardach ná ábhar in aon teanga ar bith eile? Sin í go díreach an cheist a fhreagraítear sa doiciméad seo atá ar fáil i mBéarla agus Gaeilge:

Stór Digiteach Lárnach agus Comhtheagmhálach de Mheáin Ghaeilge a Chruthú laistigh de Chaighdeáin Library of Congress

 Creating a Central and Contiguous Digital Repository of Irish-Language Media Within Library of Congress Standards

 

Go Málta linn

Tá muid i Valletta, Málta le haghaidh an Chomhdháil Idirnáisiúnta TPDL, http://www.tpdl2013.info, 22–26 Meán Fómhair, 2013.

Ar bharr an liosta suime ná an cheardlann ar Linked Data for Digital Libraries agus Mapping cross-domain metadata to the Europeana Data Model (EDM), http://www.tpdl2013.info/tut-edm.php.

So fágtar slán le Beirlín go fóill. Málta agus BÁC ina dhiadh sin. Beidh níos mó le léamh ar an gcomhdháil i gcaitheamh na seachtaine.

Beirlín Tegel go Málta
Beirlín Tegel go Málta

Buíochas le hÚdarás na Gaeltachta, go sonrach Peadar Ó Maoláin, a chur páirt-mhaoiniú a chur ar fáil.

Súil siar: DIVERSE 2012

Caithfear súil siar sa bpostáil seo ar chomhdháil a freastalaíodh ar anuraidh–DIVERSE 2012, Leuven, An Bheilg.

High quality content from high quality educators: implementing an iTunes U site and tackling specific access issues. Marcus Ó Conaire. DIVERSE Conference, Leuven, An Bheilg, Iúil 2012; http://www.diverse2012.eu/program/program.html.

Alt gairid ag taispeáint séimhiú agus urú sa nGaeilge. Tá na focail séimhithe agus urraithe daite mar bhéim.
Alt gairid ag taispeáint séimhiú agus urú sa nGaeilge. Tá na focail séimhithe agus urraithe daite mar bhéim.

Chur ICM Ard-Media i láthair ag an gcomhdháil seo. Mar gheall ar an bhfócas oideachasúil a bhí ar an gcomhdháil, pléadh iTunes U den chuid is mó; lena chois, rinneadh tagairt ar obair ghinearálta ICM agus Ard-Media chomh maith céanna.

Is féidir an cur i láthair féin a íoslódáil anseo. Tá an cur i láthair seo (diverse_presentation_Ó Conaire)–os cionn bliain d’aois faoin am seo–á fhoilsiú ar líne ag an bpointe ama seo mar go bhfuil go leor den obair a déanadh tagairt ar ag an am sin tagtha le chéile anois.

 

 

Ceimic Chistine: ar fáil anois ar iTunes U

Ceimic Chistine ar iTunes U

 

Ar fáil ag https://itunes.apple.com/ie/itunes-u/ceimic-chistine/id718278570?mt=10 nó nascleanaigh go dtí an iTunes Store –> iTunes U –> iTunes U (K-12) –> “COGG An Chomhairle…” Tá an bailiúchán seo faoi mar chuid de mhórbhailiúchán an DGO (Dioplóma Gairmiúil san Oideachas, Scoil an Oideachais, OÉ, Gaillimh). An leide sa teideal…sraith clár ar cheimic ar féidir a dhéanamh i gcistin bhaile ag úsáid gnáth earraí cistine mar cheimicí.

Ceardlann APARSEN, BÁC, 4-5 Meitheamh

Reáchtáladh ceardlann APARSEN ‘Trust and Digital Preservation’ in mBaile Átha Cliath an tseachtain seo caite. D’óstáil Acadamh Ríoga na hÉireann an cheardlann.

Bhí beirt bhall d’ICM Ard-Media i láthair ag an gceardlann seo. Tá tábhacht ar leith do Ard-Media san ábhar seo mar go bhfuil iontaofacht cartlainne digití mar cheann de na bpróisis riachtanach chun cartlann iontaofa sonraí nasctha saor-rochtana a bhaint amach. Mar sin, beidh tuilleadh ar an ábhar seo ar blog.ard.ie.

Hervé ag tabhairt a chur i láthair ar an dar lá den cheardlann.
Hervé L’Hours ag tabhairt a chur i láthair ar an dar lá den cheardlann.

Tuilleadh:

APARSEN, http://www.alliancepermanentaccess.org

Digital Preservation Coalition, http://www.dpconline.org

 

An buachaill…ar lean

Mar a rinneadh cur síos ar sa bpostáil dheireanach, It’s a boy!, tá sé curtha in iúl dúinn gurbh

linked open data            sonraí mpl nasctha saor-rochtana

an téarma nua oifigiúil ar linked open data. Má tá spéis agat i gcéard a chiallaíonn linked data (agus linked open data), sonraí nasctha saor-rochtana, breathnaigh ar an scannán seo ó EuropeanaLinked Open Data – What is it?

Agus coinnigh súil amach ar an suíomh seo go bhfeicfidh tú níos mó uainne ar shonraí nasctha saor-rochtana!
Ar deireadh, buíochas freisin le Jenny Ní Chumhaill, Ailbhe O’Reilly agus An Coiste Téarmaíochta, Foras na Gaeilge.

foclóir

europeana_meabhraigh