Dé Domhnaigh: Ceardlanna 1. Linked Data 2. Europeana

Leis an ghrian ag scalladh agus é ag dul ar 28 ℃, thosaigh an cheardlann amach maidin Dé Domhnaigh le, Linked Data for Digital Libraries. Chur Nuno Lopes as DERI agus DRI, Jodi Schneider as an DRI freisin agus Uldis Bojars, Leabharlann Náisiúnta na Laitvia an seisiún i láthair.

An amharc ar Valletta ón bhfarraige, ag féachaint isteach ar cheantar Bharrakka.
An amharc ar Valletta ón bhfarraige, ag féachaint isteach ar cheantar Bharrakka.

Bhí an láthair bunúsach ach cuimsitheach dóibh siúd a bhfuil cur amach orthu ar an ngréasán séimeantaic cheana, ar ndóigh. Tuilleadh ar choincheapanna RDF agus Google Refine sa gcéad post eile).

Líon baoill de chuid Ard Media ag na ceardlanna: beirt. Tá ICM ag plé le Tairseach Digiteach na hEorpa ó 2009 agus tá ár gcainéal craolta agus ilmheáin ar Europeana ó 2010 i leith. Mar sin féin, tá Ard Media ag fás agus mar sin chuaigh 2/3 den bhfoireann (arís, beirt againn!) chomh fada le Málta le bheith i láthair ag na ceardlanna.

Mhol eagarthóirí na ceardlainne an liosta léitheoireachta a leanas. Ba é Linked Data le Bizer agus Heath, mo chéad buntéacs cuimsitheach ar an ábhar agus mholfainn é do aon duine ar mian leo plé le ábhar caomhnaithe cartlainne nó le sonraí nasctha.

Tim Berners-Lee’s Linked Data principles
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData

Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space by Tom Heath & Christian Bizer, especially Chapters 1 to 3
http://linkeddatabook.com/editions/1.0/

DBpedia as an example Linked Data source
http://wiki.dbpedia.org/About

Foinse eile a mholfainn féin leis an liosta thuas ná:

Publishing and Using Cultural Heritage Data on the Semantic Web, Eero Hyvönen. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theories and Technology. Series Eds: James Hendler and Ying Ding.

Trathnóna, d’fhreastal muid ar Mapping cross-domain metadata to the Europeana Data Model (EDM) le baoill foirne Europeana, Tairseach Digiteach na hEorpa. B’in iad Valentine Charles, Steffen Hennicke agus Vassilis Tzouvaras.

Marcus Ó Conaire, ICM Ard-Media.
Marcus Ó Conaire, ICM Ard-Media.

Má tá aon bhaint agat le Europenana nó i gcúrsaí cartlannaíochta (nó de mhian agat), tá an cur i láthair seo de rigeur má tá sé de sheans agat freastal air. Is ann a gheobhfar tuiscint ó thriúr/ceathrar de na saineolaithe is lárnaí sa togra Europeana.

Seo liosta léitheoireachta a moladh leis an gceardann seo; ar bharr mo rogha pearsanta ná an EDM Primer.

EDM Primer

EDM case studies

DM2E EDM profile