Forbairt agus taighde ICM/Ard-Media ar fáil anois don phobal

Tá ICM/ Ard-Media ag feidhmiú mar áisíneacht fhorbartha agus taighde i gcartlannaíocht meán (cur síos níos mion ar fáil ar http://ard.ie).

Tá deis againn anois an obair atá cruthaithe idir an dá linn a chur ar fáil.

Go hachomair:

X-Bealach

cur síos ar an togra dar teideal céanna a chomhlánaigh ICM Ard-Media le cabhair ó Fhoras na Gaeilge. Pléitear an togra cartlannaíochta, go sonrúil i dtimpeallacht sonraí nasctha saor-rochtana (linked open data).

Tuairisc Chinn Bhliana ar iTunes U-COGG

I 2012 bhain An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta i gcomhar le hInniúlacht Cartlainne Meán agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, gradam náisiúnta Ríomh-rialtais amach, http://blog.ard.ie/gradaim-riomh-rialtais-na-heireann. Cuirtear an tuairisc ar an obair a cuireadh leis an togra chun é a thabhairt go dtí an staid seo sa tuairisc chinn bhliana chuig COGG. Tá súil againn an tuairisc, “Iniúchadh ar Fhéidearthachtaí agus Cur Chuige Bunaithe iTunes U,” a foilsíodh in Eanáir 2010 a chur ar fáil go gairid. Is as seo a d’eascair an togra agus cainéal iTunes U.

 Comhtheagmháil Aircíve Gàidhlig agus Gaeilge (CAGG)

Cruthaíodh inneall cuardaigh teanga-lárnaithe i 2010 chun ábhar meáin i dteanga na Gaeilge agus Gàidhlig a chuardach níos éifeachtaí. Cuireadh i gcrích go rathúil an togra seo agus tá sé mar chuid lárnach den ardán ilmheáin http://ard.ie. Seo cur síos ar an dúshlán agus a réiteach.

Ón aricív…2007

Ag breathnú siar ar 2007, bhí cúrsaí cartlannaíochta domhanda ag staid an-difriúil ag a bhfuil sé anois. Ag an bpointe siúd, scríobhadh doiciméid ar na deacrachtaí a bhaineann le hionchuardaíocht ábhair cartlainne Gaeilge. Cén fáth an mbeadh ábhar Gaeilge níos deacra a chuardach ná ábhar in aon teanga ar bith eile? Sin í go díreach an cheist a fhreagraítear sa doiciméad seo atá ar fáil i mBéarla agus Gaeilge:

Stór Digiteach Lárnach agus Comhtheagmhálach de Mheáin Ghaeilge a Chruthú laistigh de Chaighdeáin Library of Congress

 Creating a Central and Contiguous Digital Repository of Irish-Language Media Within Library of Congress Standards