Foilseacháin & Tuairisciú

ICM Ard Media (2010-2013)

[X-Bealach 2013] Tuairisc Chríochnaitheach ar X-Bealach: cartlann ilmheáin do Ghaeilge na hÉireann agus Albain, inaistrithe le Europeana. Marcus Ó Conaire, ICM Ard Media chuig Foras na Gaeilge, Feabhra 2012.

[iTunes U Feabhra 2012] Tuairisc ar staid reatha an chainéil iTunes U COGG agus moltaí fhéideartha dá fhorbairt i 2012 agus ar aghaidh. Feabhra 2012. Marcus Ó Conaire.

[iTunes U T1 2012] Tuairisc ar iTunes U-COGG: Obair reatha, cothabháil agus fabhtcheartú ar an gcainéal. Tréimhse Iúil-Nollagi2012. Inniúlacht Cartlainne Meán Ard-Media. Chuig COGG.

[Cóipchearta I] Leagan amach ar Ráiteas Glanta Cóipchearta i gcóir an chainéil meáin iTunes U-COGG. Marcus Ó Conaire . Deireadh Fómhair 2011. Tuairisc togra chuig Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

[Cóipchearta II] An nasc chuig an Séanadh Cóipchearta Poiblí ar iTunes UCOGG: http://foinn0.oegaillimh.ie/groups/seanadhaguscoipchearta/wiki/9f3f6/Cur_Sios.html

[Cóipchearta III] Tugtha suas chun dáta in [Ó Conaire 0910_2012]

[CC 2012] Creative Commons Digital Commons, 2012. http://creativecommons.org/licenses/

[X-Bealach 2012] Ó Conaire, Marcus. X-Bealach: córas bainistithe ábhar meán inaistrithe le Leabharlann Digiteach na hEorpa agus iTunes U, i gcomhar le Foras na Gaeilge. http://www.ard.ie agus http://www.ard-media.ie. Nollaig 2012.

[CAGG 2010] Ó Conaire, Marcus. Comhtheagmháil Aircíve Gaeilge & Gàidhlig (CAGG): Réiteach Ríomhaireachtúil Inchuardaithe Cothreomhar do Ghaeilge na hÉireann agus Albain. Le cabhair ó Cholmcille. Is inneall lárnach in [XBealach 2012] é seo.

[iTunes U 2012] Tuairisc Chinn Bhliana, iTunes U-COGG: Tréimhse Cothabhála Iúil-Nollaig 2012 agus moltaí ar thodhchaí an chainéal bunaithe ar obair ar iTunes U 2009-2012. Inniúlacht Cartlainne Meán Ard-Media. Chuig COGG.

ICM i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh (2007-2009)

[iTunes Tús 2010] Ó Conaire, M. agus Ó Tuairisg, S. Iniúchadh ar Fhéidearthachtaí agus Cur Chuige Bunaithe iTunes University (iTunes U): Tuairisc de chuid Inniúlacht Cartlainne Meán agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh chuig an Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Eanáir 2010.

[Cóipchearta] Tugtha suas chun dáta in [Ó Conaire 0910_2012]

[CC 2012] Creative Commons Digital Commons, 2012. http://creativecommons.org/licenses/

[Ó Conaire (A)] Ó Conaire, M. Fealsún: Teagasc Gaeilge do Thosaitheoirí: Bun-Chreatlach Tuisceana agus Fealsúnacht Teanga; Treoir Fhoghlama Gaeilge. Le páirt-mhaoiniú ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe, agus Gaeltachta (Scéim Múineadh thar Lear). Tosaithe i 2007. http://www.fealsun.og

_________ (B) Plécháipéis dréachta: Aonad na Cartlainne Digití, Carna: i dtreo Aonad na Cartlainne Digití Gaeilge nó Cartlann Náisiúnta na Gaeilge. Meitheamh 2008.

_________ (C) Tuairisc ar chuairt chuig Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum, An Ísiltír. Bealtaine 2008.

_________ (E) Creating a Central and Contiguous Digital Catalog of Irish-Language Media Within Library of Congress Standards. Samhain 2007.

_________ (F) Freagraí an Acadaimh (OÉ, Gaillimh) ar Achainí Choimisiúin Craoltóireachta na hÉireann. Seolta go leictreonach: 8 Iúil 2008.

_________ (G) Tuairisc ar 1) An Chomhdháil Dhomhanda agus Comhthionól Ginearálta FIAT/IFTA i gCóbanhávan; 19—23 Meán Fómhair 2008; 2) Cuairt chuig Euskal Irrati Telebista, Bilbao; Craoltóirí & Cartlann Raidió agus Teilifíse na Bascaise 3) Cuairt chuig Fundación Sancho el Sabio, Vitoria-Gasteiz; Ionad Doiciméadaithe na Bascaise. Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair 2008.

_________ (H) Tuairisc ar chuairt chuig Nederland Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum, An Ísiltír. 14 Samhain 2008.

_________ (I) Éileamh chuig an Competitiveness and Innovation Framework Programme, fochlár, Information and Communications Technology Policy Support Programme. Rannpháirtithe: Ollscoil na hÉireann Gaillimh, Netherlands Institute for Sound and Vision, Euskadi Irrati Telebista, University of Twente, Univeristy of Alicante, P.M.F. S.r.l., bit media e-Learning Solutions, RTÉ Raidió na Gaeltachta, TG4, Sámi University College, An Gaelacadamh Teo., Studio Azzurro, Sabhal Mór Ostaig, ATiTAudiovisual Technologies, Informatics and Telecommunications. Bealtaine 2009.

_________ (J) Forléargas ar bhunú Aircív Dhigiteach Ghaeilge faoi scáth Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Bealtaine 2009 agus Samhain 2008.

_________ (L) Oidhreacht físe agus fuaime–tús agus todhchaí. Cur i láthair do mhic léinn agus don phobal ar Lá Idirnáisiúnta Oidhreachta Físe de chuid UNESCO., Áras Sorcha Ní Ghuairim, 27 Deireadh Fómhair 2009  http://www.iasaweb.org/about_unesco.asp agus

http://www.pia.gov.ph/wdavh2009/?m=3&i=ireland&sm=events.

_________ (Ma) Cur i láthair ar chúrsaí cartlannaíochta agus fís san oideachas. Cumann Ríomhoideachais na hÉireann. Port Laoise, 5 Feabhra 2010.

_________ (Mb)  Alt: CESI DigiTeach: Creating and supporting archive infrastructures: solutions as educational tools and a focus on language-specific solutions;” http://www.cesi.ie/digiteach-icmComputers in Education Society of Ireland, Earrach 2010.