Gradaim Ríomh-rialtais na hÉireann

Mar a bhí ICM, COGG, OÉG buacach de bharr iTunes U-COGG:

Físeán : “Irish Language Ireland eGovernment Awards 2012: category winners”

An gearrliosta iomlán: Tugann an físeán seo léargas ar na tograí a bhí ar an ngearrliosta agus céard a thug go leibhéal buacach iad.

An Scéal:

Bhuaigh an COGG, Inniúlacht Cartlainne Meán agus Ollscoil na hÉireann Gaillimh gradam ríomh-Rialtais na hÉireann 2012, féach Abair Leat.

iTunes U-COGG: buaiteoir catagóire. Sa bpictiúr: Niall Mac Uidhlinn (OÉ, Gaillimh), Aisling Nic Craith (COGG), An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Brendan Howlin, Marcus Ó Conaire (ICM & Ard-Media), Éanna Ó Brádaigh (Apple). 

Preaseisiúint: Baile Átha Cliath, 26  Aibreán 2012 (ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta)

Tá luachair ar COGG a fhógairt  gur éirigh linn gradam a bhaint amach mar Bhuaiteoir Catagóire inGradam Ríomh-Rialtais na hÉireann ag ócáid i gCaisleán Bhaile Átha Cliath inné 25 Aibreán 2012

Is  córas seachadta acmhainní foghlama digiteacha é cainéal COGG ar iTunes U atá ar fáil i measc chainéal eile iTunes U ar an Idirlíon le háiseanna oideachasúla do phobal fhoghlaimeoirí  na Scoileanna Gaeltachta & Lán-Ghaeilge.  Cuireadh tús le tionscadal iTunes U de bharr mholadh Éanna Uí  Bhrádaigh, Bainisteoir Forbairt Gnó san Oideachas le Apple.  I bhFeabhra na bliana 2011 cuireadh tús le comhpháirtíocht idir COGG agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge (Ollscoil na hÉireann Gaillimh) agus forbraíodh  os cionn 300 mír fhoghlama ó bhunábhair i gCartlann RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ó bhunábhar i gCartlann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge féin. Thóg Inniúlacht Cartlainne Meán (ICM) an cainéal ó bhun go barr don ollscoil faoi stiúir an Dr Marcus Ó Conaire.

Tá os cionn 200 mír eile d’iarbhunscoileanna Gaeltachta & Lán-Ghaeilge ar an gcainéal ina n-áirítear físeáin Eolaíochta don Teastas Sóisearach, agus Gaeilge na hArdteiste. “Áis cheannródaíoch  nuálach é cainéal COGG ar iTunes U chun físeáin, podchraoladh agus eile a chur ar fáil d’earnáil na Scoileanna Gaeltachta & Lán-Ghaeilge’  a dúradh ag an ócáid nuair a bhronn an tAire Brendan Howlin T.D. an gradam ar COGG.

Tá an cainéal ar fáil ar https://itunes.apple.com/ie/institution/cogg-chomhairle-um-oideachas/id428241759

Tuilleadh eolais ó
eolas@cogg.ie agus http://www.ard.ie/contact.php