Súil siar: DIVERSE 2012

Caithfear súil siar sa bpostáil seo ar chomhdháil a freastalaíodh ar anuraidh–DIVERSE 2012, Leuven, An Bheilg.

High quality content from high quality educators: implementing an iTunes U site and tackling specific access issues. Marcus Ó Conaire. DIVERSE Conference, Leuven, An Bheilg, Iúil 2012; http://www.diverse2012.eu/program/program.html.

Alt gairid ag taispeáint séimhiú agus urú sa nGaeilge. Tá na focail séimhithe agus urraithe daite mar bhéim.
Alt gairid ag taispeáint séimhiú agus urú sa nGaeilge. Tá na focail séimhithe agus urraithe daite mar bhéim.

Chur ICM Ard-Media i láthair ag an gcomhdháil seo. Mar gheall ar an bhfócas oideachasúil a bhí ar an gcomhdháil, pléadh iTunes U den chuid is mó; lena chois, rinneadh tagairt ar obair ghinearálta ICM agus Ard-Media chomh maith céanna.

Is féidir an cur i láthair féin a íoslódáil anseo. Tá an cur i láthair seo (diverse_presentation_Ó Conaire)–os cionn bliain d’aois faoin am seo–á fhoilsiú ar líne ag an bpointe ama seo mar go bhfuil go leor den obair a déanadh tagairt ar ag an am sin tagtha le chéile anois.